ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് സിസ്റ്റം സമ്മിറ്റിൽ (ഇന്ത്യ) പങ്കെടുക്കുക

രണ്ട് ദിവസത്തെ എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിച്ചു കൊണ്ടു പ്രൊഫഷണലായി നടത്തുന്ന ഇവന്റ്

ബ്രൈറ്റ്സ്പോട്ട്സ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉച്ചകോടി നടത്തുന്നത്. ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനും, നിങ്ങളുടെ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കാനും, മറ്റ് ഭക്ഷ്യ വ്യവസ്ഥ പരിവര്ത്തകരുമായി അനുഭവങ്ങൾ കൈമാറാനുമുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് സിസ്റ്റം ഉച്ചകോടിക്കുള്ള തീയതി സേവ് ചെയ്യുക:

  • കേരളം: 24-25 ജനുവരി 2024
  • പഞ്ചാബ്: 14-15 ഫെബ്രുവരി 2024
  • ദേശീയ (ന്യൂ ഡൽഹി): 21-22 ഫെബ്രുവരി 2024

ദിവസം 1: ശിൽപശാല

ഭക്ഷ്യ വ്യവസ്ഥയിലുടനീളം സ്വാധീനമുള്ള മറ്റ് സംഘടനകളുമായി വിഷൻ ശിൽപശാല 

സൗജന്യ പുസ്തകങ്ങൾ

ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് സിസ്റ്റംസ് സർവേ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ 50 പേർക്ക് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലഭിക്കും: മോണിക്ക ശർമ്മയുടെ റാഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു പിംഗലി എഴുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമിങ് ഫുഡ് സിസ്റ്റംസ് ഫോർ എ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ

ദിവസം 2: നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്

വിജ്ഞാന വിനിമയം+ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് + നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രചോദനാത്മക ഭക്ഷ്യ വ്യവസ്ഥ സംഘടന സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര (പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു)

ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് സിസ്റ്റംസ് സമ്മിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ (ഇന്ത്യ)

നിങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് സിസ്റ്റം സമ്മിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക! ബ്രൈറ്റ് സ്‌പോട്ടുകൾ പ്രോജക്‌റ്റ് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്നു.

പേര്(Required)
ഇമെയിൽ(Required)
നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് സിസ്റ്റം സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?(Required)
സർവേയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് (നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ പകർത്തി ഒട്ടിക്കുക): https://collector.sensemaker-suite.com/collector?projectID=97c727c3-7d6e-41b1-9a5c-07c6de8ae473
Iസർവേയിൽ പ്രതികരിച്ച ആദ്യത്തെ 50 പേരിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗജന്യ പുസ്തകം ലഭിക്കും ഏത് പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാനം (നഗരം, സംസ്ഥാനം, രാജ്യം) ദയവായി അറിയിക്കുക. "മറ്റുള്ളവ" എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർക്കാൻ കഴിയും.(Required)

ഈ ഫോർമാറ്റിൽ രാജ്യ കോഡ് ഉൾപ്പെടുത്തുക: +49 12345678)
ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറാണ്?(Required)

ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് സിസ്റ്റം സമ്മിറ്റുകളിൽ ഒന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ (മുകളിലുള്ള തീയതികൾ കാണുക)?(Required)
ഏത് സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?(Required)
നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ആവശ്യാനുസരണം ഉച്ചകോടിയുടെ സമയത്തേക്ക് യാത്രയ്ക്കും താമസത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാം. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ ആവശ്യം ആയിട്ടുള്ളത് (ബാധകമായതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കുക)(Required)
ഫുഡ് സിസ്റ്റം ഉച്ചകോടിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു?

ഉച്ചകോടികളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം N/A എന്ന് എഴുതുക
ഫ്യൂച്ചർ ഫുഡ് സിസ്റ്റം ഉച്ചകോടിയുടെ 2-ാം ദിവസം ഏതൊക്കെ സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം?(Required)
താഴെയുള്ള പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുക;