ਭਾਰਤ: ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਵਲ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਖੇਤੀ-ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 2-ਦਿਨ ਭਵਿੱਖਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਦਿਨ 1

ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ

ਦਿਨ 2

ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ

ਓਹਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਿਹਤ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 

ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”

ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ :

ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ

 • Simran Kaur

  Research Coordinator India

  • india@brightspotsproject.com
 • Julie Fortin

  PhD Candidate

  • julie.fortin@uni-hohenheim.de
 • Vrindaja Vikram

  Research Coordinator India

  • india@brightspotsproject.com
 • Dr. Haseena Kadiri

  Research Coordinator India

  • india@brightspotsproject.com
 • Dr. Anne Elise Stratton

  Postdoctoral Researcher

  • ae.stratton@uni-hohenheim.de
 • Prof. Dr. Verena Seufert

  Junior Professor

  • verena.seufert@uni-hohenheim.de

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੁੜੋ